ข่าวอุตสาหกรรม

การติดตั้งปั๊มสารละลาย

2021-07-07
ก่อนการติดตั้งปั๊มถนนลาดยาง ปั๊มสารละลายควรถูกต้อง มีปั๊มสารละลายหลายประเภท สื่อส่งแตกต่างกัน เลือกปั๊มสารละลายก็แตกต่างกัน ปั๊มสารละลายควรดำเนินการตามการขนส่งทางเลือกของเหลว ดังนั้น เลือกด้านขวาของปั๊มถนนลาดยาง ขยายการใช้วงจรปั๊มถนนลาดยางอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการบำรุงรักษา เพื่อปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโรงงาน

ควรตรวจสอบปั๊มสารละลายตะกรันเมื่อติดตั้ง:

(1) การปรับระดับและการจัดตำแหน่งของปั๊มสารละลายควรเป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์

(2) ตามลักษณะของสื่อลำเลียงปั๊มสารละลาย ถ้าจำเป็น ควรตรวจสอบชิ้นส่วนหลัก ซีลเพลา และวัสดุปะเก็น

â'¢ท่อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวปั๊มสารละลาย การติดตั้งอุปกรณ์ท่อและข้อกำหนดในการทำความสะอาดท่อส่งน้ำมันหล่อลื่นควรเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

(4) ขนาด ตำแหน่ง และความสูงของฐานรากควรเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบ สลักเกลียวต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและถูกต้องในฐานรากคอนกรีต ตัวเครื่องไม่ควรขาดชิ้นส่วน เสียหาย หรือสึกกร่อน