ข่าวอุตสาหกรรม

ประเภทของกระบวนการของปั๊มสารละลายคืออะไร?

2021-05-31
ประเภทของเทคโนโลยีปั๊มกากตะกอนได้แก่: การคายประจุโดยตรง, การปลดปล่อยรีเลย์, การขุดและการเป่า, เทคโนโลยีการดูดซับทรายใต้น้ำ, เทคโนโลยีการก่อสร้างน้ำขึ้นน้ำลง, เทคโนโลยีการสร้างถุงเทโคลน นี่คือตัวอย่างบางส่วน:


1. การระบายน้ำโดยตรง: ปั๊มสารละลายจะระบายโคลนโดยตรงไปยังตำแหน่งที่กำหนด


2, การส่งรีเลย์: สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, การติดต่อมากขึ้น, แถวที่ไกลออกไป, ไม่จำเป็นต้องล้างปั๊มแรงดันสูง;


3. ขุด ขนส่ง และเป่า: หากไม่มีแหล่งดินหรือทรายในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ขุดและขนส่งจากระยะไกลไปยังสถานที่ก่อสร้าง แล้วขนส่งไปยังไซต์โดยหน่วยสูบน้ำเพื่อเติมหรือเติม


4 รอกระบวนการก่อสร้างน้ำขึ้นน้ำลง: กระบวนการได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้นน้ำลง ปั๊มสารละลายตะกรันถูกยึดกับพื้นผิวชายหาด น้ำขึ้นสูงทำให้มันลอย และการก่อสร้างดำเนินต่อไปหลังจากน้ำลง โครงการถมทะเลมีมากขึ้น การใช้กระบวนการนี้


5 กระบวนการก่อสร้างถุงเทโคลน: ข้อกำหนดทางเทคนิคของกระบวนการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงมาก การวิเคราะห์อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยาและสภาพธรรมชาติอื่น ๆ การออกแบบทางวิศวกรรม ข้อกำหนดโหนดทางวิศวกรรม ผ้า การเลือกทราย จำนวน ปั๊มถนนลาดยางและการกระจายเป็นห่วงโซ่การดำเนินงาน